كارخانجات آرد استان ايلام

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

تعاوني 326 شيردان چرداول

ايلام – شيردان چرداول- شهرستان سرابله –                 روستاي زنجيره

08424323433

ايلام

ايلام – جاده كمربندي- نرسيده به ميدان امام حسين

2220716

دره شهر

ايلام – دره شهر – كيلومتر 5 جاده ايلام

08425373401

دهلران

ايلام- دهلران شهرك صنعتي

091663030486

 

كارخانجات آرد استان تهران

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

منصوبيان

جاده ساوه – كيلومتر 2 بعد از چهارراه يافت آباد

66223419

مودت

خيابان فدائيان اسلام – روبروي كانون فرهنگي سميه

33743255

كردان كرج

كرج – اتوبان كرج قزوين – بعد از پل كردان – پشت پادگان شهيد خداكرم

4333749-0262

زرين خوشه

كرج – هشتگرد- بعد از سه راه سهيليه – خيابان آردسازان

4522990-0262

اسدي

جاده قديم كرج – ايستگاه سليمان خاني – خيابان احمدآباد

2723925-0228

روشن

كرج – ماهدشت – خيابان سردرآباد – خيابان 6 جنوبي

7302057-0261

خوشه طلايي

كرج – ماهدشت – خيابان سردرآباد – انتهاي خيابان 6 جنوبي

7302715-0261

ستاره كردان

بعد از عوارضي جاده كرج قزوين – كيلومتر 15

4525530-0261

سرو كرج

كرج – ماهدشت – خيابان سردرآباد – خيابان هفتم

7304334-0261

سفيد اكبري

شمال اتوبان كرج قزوين – جنب بانك صادرات

4333860-0262

سفيد ماهدشت

كرج – ماهدشت – خيابان سردرآباد- خيابان هشتم جنوبي

7858460-0261

سفيد ورامين

جاده خاوران – كيلومتر 22 جنب كانال آب

3432036-0292

صنايع ورامين

جاده ورامين – ورودي شهر ورامين – ميدان وليعصر

3236540-0291

گندم طلايي

خيابان شهيد رجايي – روبروي سازمان قند و شكر

38-55064532

مرشدي

خيابان قزوين – مقابل سي متري جي پلاك 1910

66698204

مركزي

كرج – سيمين دشت – سه راه انبار نفت – سه راه شهريار – كوي اميد

6601667-0261

درويش

خيابان قزوين – خيابان سبحاني – كوچه لشگر – پلاك 3

66698508

مهر گوهري

كيلومتر 25 خاوران نرسيده به شريف آباد اول جمال آباد

3253074-0292

ميهن

جاده قديم كرج- خيابان 17 شهريور روبروي داروسازي تهران

66802621

هليانه

جاده كرج – هشتگرد – سه راه سهيليه – خيابان ياران 3

437603-0262

واحد تهران

كرج – ماهدشت – خيابان سردرآباد – خيابان هشتم جنوبي

7303948-0261

وزيري

خيابان شهيد رجايي – بعد از كمربندي بهشت زهرا

55001616

وطن

رباط كريم – جاده ساوه – شهرك صنعتي پرندك – خيابان صنعتگران

4720446-0229

09123347897

ياس

جاده قديم كرج – بعد از شير پاستوريزه مقابل پمپ بنزين

66808760

آذر غله

كرج – ماهدشت – خيابان سردرآباد – خيابان هشتم جنوبي

7304094-0261

آردداران

كرج – كيلومتر 14 جاده كرج قزوين – خيابان آردداران

5-33130004

آسيا قرمز

جاده قم – كيلومتر 10 – روبروي پالايشگاه نفت

6-55202304

اتحاد كرج

كرج – جاده ماهدشت – روبروي خيابان پدم – خيابان اتحاد

6316003-0261

 

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

اطلس

جاده قم – نرسيده به سه راه پالايشگاه – كيلومتر 10

55204869

البرز

كرج – سيمين دشت – خيابان اميد – پلاك 11

6600473-0261

امين

كرج – خيابان ماهدشت – خيابان سردرآباد – خيابان ششم شمالي

7304324-0261

ايران

شهر ري – كيلومتر 1 ورامين

33740634

ايران تك

جاده قم – روبروي پالايشگاه نفت ري

55202104

پويينك ورامين

ورامين – روبروي پمپ بنزين

3233332-0291

تابان

جاده قديم كرج – خيابان 17 شهريور – روبروي تهران شيمي

66800893

تك كرج

كرج – جاده ملارد كيلومتر 3 جاده شهريور – روبروي دارو

(سيمين دشت-خ اميد)

6602300

تهران باختر

ميدان شمشيري – خيابان شمشيري – پلاك 28

66691997

زر كرج

جاده قديم كرج قزوين – بعد از پمپ بنزين طاووسيه

11-4383910

 

كارخانجات آرد استان سمنان

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

اميد سمنان

كيلومتر 15 جاده سمنان به سرخه

02323221915

آرد سبوس

سمنان – خ حكيم الهي – مقابل ايستگاه راديو

2-3302990

آرد گرمسار

گرمسار – كيلومتر 3 سمنان – روبروي شهرك صنعتي

02324533821

دامغان

سمنان – دامغان – ميدان امام رضا – صندوق پستي 341

02325244632

شاهرود

سمنان – شاهرود – كيلومتر 12 جاده آزاد شهر

02745483331

 

 استان كردستان

نام

آدرس

تلفن

آردريزان

كردستان-كامياران-كيلومتر3جاده سنندج

3524306-0872

آردسهند

//-سقز-بهارستان-جنب پل

3243647

آردبانه

//-كيلومتر5جاده بانه_سردشت

42557

آردوحدت

//-كيلومتر12جاده قروه_همدان

5225150

آردفجرسنندج

سنندج-كمربندي بهشت محمدي

3383501

آردشفق

ديواندره-كيلومتر20جاده سقز

2723388

آردمريوان

شهرستان سروآباد-كيلومتر2جاده سنندج

3823549-0875

آردگلنام

سقز-كيلومتر11جاده بوكان

22233660-0874

 

كارخانجات آرد استان كرمانشاه

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

گندمين باختر

شهرستان سنقر و كليايي – جاده باوله كيلومتر 4

09181315240

بيستون

كرمانشاه – بلوار شهيد كشوري – روبروي ترمينال

4240400

سباء

شهرستان اسلام آباد غرب – كيلومتر 5 جاده كرند غرب

083225333450

گلچين

شهرستان كنگاور – كيلومتر 15 جاده اسدآباد همدان

08382262234

تعاوني 213

شهرستان پل ذهاب – شهرك صنعتي جاده قصر شيرين

08342227175

آرد شهر

اسلام آباد غرب – كيلومتر 5 جاده كرمانشاه – جنب شهرك صنعتي

08325224887

تعاوني 761

شهرستان روانسر – كيلومتر 5 – شهرك صنعتي

08326623204

آرد خوشه گندم

كرمانشاه – بلوار دولت آباد – خيابان دوم

8264838

آرد باختر

كرمانشاه  جاده سنندج – شهر صنعتي – خيابان دهخدا

4270469

سعيد

كرمانشاه – جاده سنندج – شهرك صنعتي

4270405

سلامت

كرمانشاه – ده مجنون – بلوار شهيد رجايي

7221834

بيگلري

كرمانشاه – جاده بيستون – كيلومتر 12

4336030

اطلس

كرمانشاه – جاده سنندج – شهرك صنعتي – خ پروفسور حسابي

4270464

فوائدي

كرمانشاه – پارك صنعتي – خيابان دكتر حسابي

4270457

زهتابان

كرمانشاه – كيلومتر 8 جاده سنندج

4271495

 

استان گلستان

نام

آدرس

تلفن

آرد قره چه

بندر تركمن-خ شهيد بهشتي

01734222113

آرد بندر

//-كيلومتر15جاده آق قلا

1-01734758890

آرد معقول

كردكوي كيلومتر2جاده كردكوي-بندر گز

01733222986

آردشريف گاليكش

مينو دشت-گاليكش-دوراهي كلاله

01745833916

آرد شمس

علي آباد-كيلومتر5جاده علي آباد-گرگان

6363797-0173

آرد زاهدي

گرگان-كيلومتر15جاده گرگان-علي آباد

2226037-0171

آردخواجه نفس

بندرتركمن-روستاي خواجه نفس

4763250-0173

آرد ايران دشت

گنبد-خ امام خميني(ره)

3334111-0172

آردكلاله

كلاله-كيلومتر2جاده مرادتپه

4242775-0174

آردسهامي خاص محمدي

گنبد-خ امام خميني(ره)

1-3332230-0172

آردمشتري

گنبد كاووس-كيلومتر2جاده آلان

3342707-0172

آسياب شاهكده

شهرستان آق قلا-كيلومتر1جاده گرگان

5220008-0173

آردزاودي

بندر تركمن-خ ژاندارمري-خ شهيدنامي چاروا

4223463-0173

صنايع غذايي زرين گل

آق قلا-شهرك صنعتي

5753344-0173

آردمعقول نوكنده

گلستان-شهرستان بندرگز-بخش نوكنده

3782231-0173

سهامي خاص كردكوي

كردكوي-ابتداي جاده گرگان

3222010-0173

آردحاجي قوشان

گنبد روستاي حاجي قوشان

2832263-0172

طبرستان

علي آباد-كيلومتر5جاده علي آباد-گرگان

6363568-0173

طلوع فجر

گرگان-كيلومتر2جاده آق قلا

6688385-0171

آردطالبي

آق قلا-كيلومتر5جاده آق قلا-گنبد

5222696-0173

آردراميان

محورجاده علي آباد-آزادشهر-3كيلومترقبل از پليس راه

6272957-0174

شركت آردبركت

گرگان-كيلومتر5جاده آق قلا

6642711-0171

آرد اترك

گنبد-خيابان ميدان اسب دواني

2233671-0172

آردكشاورز

آق قلا-كيلومتر20جاده آق قلا-گنبد

5373640-0173

 استان لرستان

 

نام

آدرس

تلفن

ايران عشاير

لرستان-خرم آباد-بلوار بهارستان

4202170

ستاره

//-بروجرد-كيلومتر5جاده اراك

4447244

سپيدكوه

//-درود-كيلومتر5جاده بروجرد

19-4237117-0665

اميد

//-خرم آباد-ابتداي بلواربهارستان

4203382

خرم

//-ازنا-بلوار ولي عصر

4223036

زراعت

//-اليگودرز-كيلومتر2جاده قديم ازنا

2223114-0664

سفيد

//-ازنا-كيلومتر4جاده درود

4222885-0666

صحرا

//-اليگودرز-كيلومتر15جاده اصفهان

2226455-0664

نيلوفر

//-اليگودرز-كيلومتر15جاده اصفهان

3331965-0918

اطمينان

//-اليگودرز-بلوار شرقي

2222034

ممتاز

//-اليگودرز-ابتداي جاده ازنا-بلوار7

 

ستاره نمونه

//-كوهدشت-كيلومتر10جاده كرمانشاه

1226180-0912

كارخانجات آرد استان مركزي

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

پوسان ساوه

ساوه – شهر صنعتي كاوه –خيابان چهاردهم

0255234

ويثران اراك

اراك – جاده تهران – حاجي آباد

4-4131133-0861

آرد سفيد

اراك – سردشت كيلومتر 3 جاده ملاير

2-4173051-0861

آرد خوشه

اراك – جاده تهران – حاجي آباد

8-4131137-0861

آرد تك

اراك – سردشت

2773530-0861

آرد مينائي

اراك – سردشت – كيلومتر 3 جاده ملاير

2-2773661-0861

آرد هفت سواران خمين

خمين – ميدان امام خميني – پايين بند

2223655-0865

 

 

كارخانجات آرد استان خراسان جنوبي

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

شركت آرد و         مواد غذايي بيرجند

بيرجند – شهرك صنعتي

2255232

2255288

بسيجيان و ايثارگران

خراسان جنوبي – قائن – شهرك صنعتي

5433495

آرد سفيد گلبرگ

فاز يك صنايع غذايي – شهرك صنعتي

2255362

 

استان فارس:

 

آدرس

تلفن

1-نصر لامرد

فارس-لامرد-كيلومتر 3شهرستان لامرد

07825220475

2-فسا

فارس-فسا-كيلومتر 16جاده فسا-سروستان

07312262400

3-سفيد جهرم

فارس-جهرم-كيلومتر 10جاده جهرم-شيراز

07915553737

4-وحدت آباده

فارس-آباده-كيلومتر 2جاده آباده-اصفهان

07513337175

5-سفيد عرب زاده

فارس-شيراز-بلوار نصر

7304426

6-خوشه فارس

فارس-شيراز خيابان بريجستون –چهارراه شريف آباد

7206623

7-سپيدان

فارس-مرو دشت-جاده شيراز،اصفهان-سه راهي لپويي

07127694051

8-پرورده

فارس-شيراز-انتهاي خيابان كاوه

7267595

9-آسيا

فارس –شيراز-كيلومتر 15جاده شيراز-سروستان

4-7812293

10-شبانكاره

فارس- شيراز-خيابان پيرنيا

7304074

11-نقش رستم

فارس- مرودشت-كيلومتر15 جاده جديد مرو دشت-سعادت شهر

3-0284383040

12-سنبله

فارس- شيراز-بلوار نصر

7212874

13-خباز آرد

فارس- شيراز-انتهاي جاده كفترك

5-721774

14-كامران

فارس -شيراز-كيلومتر جاده شيراز-سروستان

7812299

 

 

اردبيل:

 

آدرس

تلفن

1-روشن نصر

اردبيل –جنب سيلوي اردبيل (دروازه مشكين شهر)

3333590

2-كاظمي

اردبيل-دروازه آستارا

8811700

3-مغان

اردبيل-شهرستان پارس آباد مغان

04527224454

4-ساميان

اردبيل-17 كيلومتري جاده مغان-مشكين شهر

4475878

5-نيك

اردبيل-جاده ارجستان

7714994

6-سبلان

اردبيل-كيلومتر 10جاده تبريز

2533330

7-تعاوني     860مشكين شهر

اردبيل-مشكين شهر-كيلومتر 3جاده اهر-روبروي پمپ بنزين

04525231741

8-سالم

اردبيل –روبروي سيلو

3333779

 

كارخانجات آرد استان اصفهان

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

بهارستان

اصفهان – كيلومتر 12 جاده شيراز – جاده قلعه شور

6540577

اطلس

اصفهان – فلكه دانشگاه صنعتي – كيلومتر 7 جاده محمودآباد

3804800-0311

جرعه واحد

اصفهان – شاهين شهر – كيلومتر 4

5260826-0312

روشن

كاشان – كيلومتر 5 جاده بلوار ، قطب راوندي

5551177-0361

انوشيروان

اصفهان – كيلومتر 5 جاده تهران

4-3802033

زاينده رود

اصفهان – مورچه خورت – قطب صنعتي

5642372-0312

صحرا

اصفهان – خميني شهر – انتهاي خيابان شهرداري – مقابل كانال آب

3233558-0312

مطهر اخوان

اصفهان – محمودآباد – خيابان 26

1-3803002

لاله اصفهان

اصفهان – جاده شيراز – اول شهر جديد بهارستان

6817076

هرند

اصفهان – هرند – شهرك صنعتي هرند

6333325-0312

غنچه

اصفهان – جاده شيراز – (كيلومتر 12 جاده شيراز- قلعه شور)

6540415

گل آرد

سه راه مباركه – شهرك صنعتي مباركه

5373416-0335

عظيم گلپا

اصفهان – گلپايگان – جاده شركت زراعي – كيلومتر 1

3225300-0372

بهار

اصفهان – روبروي شهرك صنعتي مباركه

5373267-0335

ستاره

اصفهان – خ زينبيه – چهارراه عاشق اصفهاني شرقي جاده ارزنان

5512386

خوشه

اصفهان – كاشان – جاده ابوزيد آباد – جنب سيلو

4236000-0361

بهشت

اصفهان – نجف آباد – بلوار امام خميني – خيابان مهر- خيابان تعاون

2442528

شكوفه

شهرستان مباركه – خيابان پنجم – فاز 2

5373310-0335

جمشيد

شهرستان مباركه – روبروي شهرك صنعتي مباركه

5373407-0335

 

كارخانجات آرد استان بوشهر

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

برازجان

بوشهر – دشتستان (برازجان) جاده كمربندي برازجان

4223738

الزهرا

بوشهر – برازجان – بعد از شبكه آبرساني – بالاتر از كناردان

4244041

خليج فارس

بوشهر – خورموج – كيلومتر 13 جاده خورموج

09177753047

 

استان زنجان

نام

آدرس

تلفن

تابان خمسه

زنجان-خ خرمشهر-روبروي سازمان صداوسيماي مركزي زنجان

7270102

7270404

سنبل ماهدشت

//-شهرك صنعتي

2221555

فخرزنجان

//-شهرك صنعتي علي آباد-فاز2

6-2221755

دانه زرين

//- شهرك صنعتي علي آباد-فاز2

2221832

9-2221828

گندم طلايي

//-شهرك صنعتي

2221832

 

استان قم:

 

آدرس

تلفن

1-جنداب

قم-كيلومتر 30جاده اراك-جنب روستاي جنداب

15-02524243614

2-آردقم

قم-كيلومتر 5جاده اراك

8700321

3-پويا

قم-كيلومتر 12جاده اراك-بعداز سيلو

4-8700500

4-درخشان

قم-جاده قديم اصفهان-روبروي شهرك قدس كوچه 75

2853636

 

 

 

 

استان آذربايجان:

 

آدرس

تلفن

1-خوشه نقده

آذربايجان غربي-نقده-كيلومتر3جاده حسنلو

04436224041

2-قزلدشت مهاباد

آذربايجان غربي-مهاباد-كيلومتر17جاده اروميه-جنب توانير

04423463273

3-خوشه افشان اروميه

آذربايجان غربي-اروميه-شهرك صنعتي-فاز يك

4343266

4-سنبل مهاباد

آذربايجان غربي-مهاباد-كيلومتر 12جاده اروميه

04422226318

5-تعاوني 13ماكو

آذربايجان غربي-ماكو –كيلومتر15 جاده خوي

04624927070

6-تعاوني 20سلماس

آذربايجان غربي-سلماس-جاده تسوج-شهرك صنعتي سلماس

04435238433

7-تعاوني17

آذربايجان غربي-شاهيندژ-كيلومتر 7جاده تكاب

04824335112

8-سپيداروميه

آذربايجان غربي-اروميه ابتداي جاده سلماس

2621355

9-ماه منير بوكان

آذربايجان غربي-بوكان-كيلومتر 3جاده مياندآب

04826233265

10-تعاوني 22نقده

آذربايجان غربي-نقده-كيلومتر 4جاده حسنلو

04436224541

11-سپيد شانلي خوي

آذربايجان غربي-خوي-كيلومتر 8جاده تبريز

04612450908

12-اروين خوي

آذربايجان غربي -خوي-كيلومتر 8جاده تبريز

046134883300

13-فردوس

آذربايجان غربي-اروميه2جاده مهاباد

2351184

14-آذربايجان باختري

آذربايجان غربي-اروميه-كيلومتر 5جاده سلماس

2620053

15-ساوالان(تعاوني 11)

آذربايجان غربي-خوي-ابتداي جاده سلماس

04612225474

 

استان كرمان

نام

آدرس

تلفن

توكل

كرمان-رفسنجان-شهرك صنعتي

3-82256001-0391

صاحب الزمان

//-خ سرباز-جنب آبشار

31-3314230

دانه سا

//-كهنوج-شهرك صنعتي قديم

2820-0349522

گل آرد

//-جيرفت-شهرك صنعتي

03482319912

دانه سايان

شهرك صنعتي شماره2

3410017

 

كارخانجات آرد استان كهگيلويه و بويراحمد

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

كارخانه آرد ياسوج

كيلومتر 2 جاده ياسوج – شيراز روبروي اداره سيلو ياسوج

 

شركت توليدي صنعتي آرد مارون

كهگيلويه و بويراحمد – گچساران – شهرك صنعتي چهاربيشه

13-4222310-0242

 

كارخانجات آرد استان گيلان

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

گيلان آرد

گيلان – رشت – خيابان سعدي

2222262-0131

گيلان خوشه

گيلان – رشت – شهر صنعتي رشت – انتهاي ورودي دوم – خ شهيد چمران

2390-3382290

تجارت رودسر

گيلان – رودسر – خيابان شهدا – روبروي بانك تجارت

6212881-0142

آرد بوجار

گيلان – رشت – شهر صنعتي – ورودي دوم –                   خ شهيد انصاري

2032-0132338

پاتنگ انزلي

گيلان – بندر انزلي – كيلومتر 10 جاده رشت

3290257-0181

سعيد آستارا

گيلان – آستارا – كيلومتر 12 جاده رشت – قنبر –               محله سيبلي

5542255-0182

آرد شاد

گيلان – رشت – كيلومتر 5 جاده تهران

6661661-0131

 

 

كارخانجات آرد استان مازندران

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

مهر خالقي

مازندران – بهشهر – رستمكلا

5363520-0152

لالاكياسر

ساري – بخش چهاردانكه – كياسر – روستاي لالا

7333300-0152

خوشه ساري

ساري – بعد از پل تجن

3285121

گندمكوب

مازندران – بهشهر – سمت گلوگاه

6682754-0152

آرد مركزي

مازندران – نكاء – جاده نيروگاه – جنب سيلو

5626677-0152

آرد پاك

مازندران – بهشهر – جاده نكاء – بهشهر روستاي التپه

5266667-0152

خالقي

مازندران – قائمشهر – خيابان بابل

2244555-0123

لاله

مازندران – بابل – سمت اميركلا- جنب پارك نوشيرواني

3296577-0111

كوثر

مازندران – بابلسر – كيلومتر 9 جاده بابل

3283803-0111

بنفشه

مازندران – بهشهر – بعد از بهشهر سمت گلوگاه

6432602-0152

پاكسابان

مازندران – كيلومتر 3 گلوگاه – بلوار امام رضا

6222131-0152

گندم طلايي نودهك

مازندران – نكاء – ابتداي جاده نكاء – ساري

5642563-0152

آرد سورك

مازندران – جاده ساري نكاء – جنب پليس راه

2443139

آرد دستاس

مازندران – جاده ساري – قائمشهر (كيلومتر 4)

3132978

معماريان

مازندران كيلومتر 5 جاده ساري - نكاء

 

 

كارخانجات آرد استان يزد

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

دانه سا

يزد – پشت ميدان ميوه و تره بار – مهدي آباد

8259501

پارس

يزد – شهرك صنعتي خضرآباد

7272025

روشن

يزد – شهرك صنعتي خضرآباد

7272055

خوشه

يزد – مهريز – ابتداي بلوار ورودي

5227041

سعادت

يزد – شهرك صنعتي خضرآباد

7272581

 

 

كارخانجات آرد استان خراسان شمالي

 

نام كارخانه

آدرس

تلفن

ساعد شيروان

خراسان شمالي – شيروان – كيلومتر 5 جاده شيروان – قوچان

6356498-0585

سفيد ارمغان بجنورد

خراسان شمالي – بجنورد – شهرك صنعتي – شماره يك صنعت دوم

2311903-0584

شريعت آشخانه

خراسان شمالي – آشخانه – كيلومتر 35 بجنورد – گرگان

4423401-0585

مطهر اسفراين

خراسان شمالي – اسفراين – كيلومتر 25 جاده سبزوار

7218191

بيژن

خراسان شمالي – بجنورد – كيلومتر 2 جاده اسفراين

2410095-0584

مطيع شيروان

خراسان شمالي – شيروان – حسين آباد

6351515-0585

 

قزوين:

 

آدرس

تلفن

1-اترك بوئين زهرا

قزوين-تاكستان-كيلوكتر 27جاده قزوين-بوئين زهرا

02826243418

2-فرد تاكستان

قزوين-تاكستان –روبروي سيلوي شهيد خلجي

4-02825231801

3-بهنان

قزوين -كيلومتر 14جاده قزوين،رشت

02822493434

4-مغز گندم

قزوين-كيلومتر 10جاده قزوين،تاكستان

02825424555

5-شمس آذر

قزوين-كيلومتر 5جاده قديم قزوين،كرج

02812292470

نوشته شده توسط آذین احمدی در ساعت 12:34 | لینک  |